ขอเชิญท่านร่วมบริจาคแก่มูลนิธิฯได้ หากท่านมีศรัทธาในการร่วมสร้างสังคม ให้มีจิตเป็นสุข "จุดเทียนให้แสงสว่าง แทนการสาปแช่งความมืด" ขอร่วมบริจาค

คณะกรรมการ

เนื่องจากโรงพยาบาลสวนปรุงมีผู้ป่วยจิตเวช ที่ไร้ญาติไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก โรงพยาบาลได้ หรือไม่มีที่พักอาศัย ต้องเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ อันเป็นปัญหายุ่งยากแก่สังคม นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาแล้วแต่ญาติยังไม่พร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับ เนื่องจากมีฐานะ ยากจน และไม่มีค่าพาหนะและค่าดูแลรักษาผู้ป่วย …

การบริจาค

เลขที่บัญชี 986-7-98235-5
บัญชี “มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อการสร้างศูนย์การรักษาด้วยไฟฟ้า”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่

ที่อยู่:

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง: 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล์:

mentalhealth.fsp@gmail.com

โทรศัพท์:

✆ 09-4635-3365 (อ.สุพจน์) ,053-908500 ต่อ 60603

การบริจาคแบบเงินสด หรือเช็ค

โดยท่านจะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดที่มีรูปวาดของอาจารย์ อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สำหรับทุกๆ ยอดบริจาค 1,000 บาทขึ้นไป

หรือท่านสามารถติดต่อบริจาคโดยตรงเป็นเงินสดได้ที่
เหรัญญิกมูลนิธิฯ นางศิริพร พรหมแก้ว
053-908500 ต่อ 60468 (เหรัญญิก พี่น้อย)
081-952-6604