ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และ ภาพยนตร์สั้น
มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

  • ผู้เข้าร่วมการประกวดที่ได้รับรางวัล ขอให้รอการติดต่อกลับจากมูลนิธิฯ เพื่อกำหนดวันเวลาเพื่อเข้ามารับรางวัลได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
  • ส่วนผู้เข้าร่วมประกวดท่านอื่นๆที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ท่านยังจะได้รับประกาศนียบัตรขอบคุณทาง online หรือ ไปรษณีย์ และรับชมผลงานประกวดท่านอื่นที่ไม่เข้ารอบได้ในภายหลัง
  • หากท่านทราบว่ามีผลงานใดที่ได้รับรางวัล เกิดการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงอย่างชัดเจน … ขอให้ท่านติดต่อมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการ … ท่านสามารถได้รับค่าตอบแทนที่ช่วยเหลือด้านนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

❈ นายสุรัตนชัย ชื่นตา

(โดยผลงานนี้จะเป็นโครงร่างต้นแบบที่มูลนิธิสามารถนำไปดัดแปลงให้เหมาะกับที่มูลนิธิต้องการ เช่น สี ความกระทัดรัดของโลโก้
ตามกฎกติกาข้อที่ ๗. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ตลอดไป และมูลนิธิฯ สามารถดัดแปลงแก้ไขเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานได้ตามที่มูลนิธิฯ มีความประสงค์)

33

รางวัลอันดับ ๓ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท

❈ นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์

(ในกรณีนี้ประธานคณะกรรมการได้แจ้งว่าไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลที่ ๒ แต่มีผู้ได้รับรางวัลที่ ๓ จำนวนสองท่าน … ประธานกรรมการจะออกแถลงการณ์ให้ท่านรับทราบถึงเหตุผลในดังนี้ Link)

33

รางวัลอันดับ ๓ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท

❈ นายสถาพร ใจมุ่ง

(ในกรณีนี้ประธานคณะกรรมการได้แจ้งว่าไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลที่ ๒ แต่มีผู้ได้รับรางวัลที่ ๓ จำนวนสองท่าน … ประธานกรรมการจะออกแถลงการณ์ให้ท่านรับทราบถึงเหตุผลในดังนี้ Link)

รางวัลอันดับ ๑ รางวัลเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

❈ ฟ้าที่มืดมน..(เราสองคน..จะผ่านไปด้วยกัน)
❈ tuioiut@gmail.com

รางวัลอันดับ ๒ เงินสด ๔๐,๐๐๐ บาท

❈ ตู้ปลาของปลาในตู้ (The Fish Tank)
❈ film.nonoob@gmail.com

รางวัลอันดับ ๓ เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท

❈ Smile( ยิ้ม)
❈ seriphap.sornpho@gmail.com

รางวัลชมเชย เงินสด ๖,๐๐๐ บาท

❈ ภาพที่ 88
❈ actitem.studio.bkk@gmail.com

รางวัลชมเชย เงินสด ๖,๐๐๐ บาท

❈ จุ่นจิต ใจเหล็ก
❈ thepphithak.y@gmail.com

รางวัลชมเชย เงินสด ๖,๐๐๐ บาท

❈ INSOMNIAC
❈ audreythepsuwan@gmail.com

รางวัลชมเชย (พิเศษ) เงินสด ๖,๐๐๐ บาท

❈ คิดสั้น
❈ thanik2537@gmail.com